உங்கள் சலான்/ போக்குவரத்து அபராதம் செலுத்தவும் / (இங்கே தேர்வு செய்யவும்) இ சலான் வீடியோக்களுக்கு (இங்கே தேர்வு செய்யவும்) இணையதளம் மூலம் அபராதம் செலுத்துவதற்கான நிலையான நடைமுறை

TAC No.582 of 2024

TAC No.581 of 2024

வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வாகனங்களுக்காக சென்னை நகரத்தில் உள்ள வாகன விற்பனையாளர்கள் விவரம்

மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வாகனங்களுக்கான உதவி சேவை

1974 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகனங்கள் வரிவிதிப்புச் சட்டம் மற்றும் விதிகளில் திருத்தங்கள் - சட்டம் எண் 30 2023

தொடர்பு இல்லாத சேவை - முக்கியமான அறிவிப்புகள்

TWO YEARS NORMS COMPLETION IN ASSISTANT CADRE AND ELIGIBLE CANDIDATES NOTIFIED

போக்குவரத்து பட்ஜெட்டுக்கான அறிவிப்பு

பட்ஜெட் 2023-2024 - I

பட்ஜெட் 2023-2024

நேரடி தொடர்பில்லா சேவைகள்- மேலும் மூன்று சேவைகள் அரசாணை எண் 237

நேரடி தொடர்பில்லா சேவைகள்- மூன்று சேவைகள் அரசாணைஎண் 415

இன்னுயிர் காப்போம் திட்டத்தின் கீழ் சாலைப் பாதுகாப்புக்கான சிறப்புப் பணிக்குழு

கள அபராதம் அரசாணை

பள்ளிப் பேருந்துகளில் கேமரா பொருத்துவது தொடர்பாக

பேட்டரியால்இயங்கும் வாகனங்களுக்கு வரி விலக்கு அளித்தல்

1974 ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகனங்கள் வரிவிதிப்புச் சட்டம் மற்றும் விதிகளில் திருத்தங்கள் - சட்டம் எண் 30 2023

G.S.R. 714(E) அறிவிக்கை-கட்டணங்களில் திருத்தம்

பொதுமக்கள் ஆதாரை அடையாள ஆவணமாக பயன்படுத்தி, பழகுநர் உரிமம் பெறுதல், ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமத்தில் முகவரி மாற்றம் செய்தல் ஆகிய நேரடி தொடர்பில்லா சேவைகள்

சாலைப் பாதுகாப்பு நிதி

மாவட்ட சாலைப் பாதுகாப்புக் குழு - மறுசீரமைக்கப்பட்டது

சிறப்பு பதிவெண் கட்டணம்

அரசாணை எண் 611, ஆட்டோரிக்ஷா கட்டணம்

சாலை பாதுகாப்பு சங்கம் அரசாணை

நற்கருணை வீரன் (Good Samaratin) வழிகாட்டுதல்களின் பாதுகாப்பு

நல்ல சமரித்தான்ஸ்க்கான செயல்பாட்டு செயல்முறை